تبلیغات
یادداشت‌های من - از توصیه‌‌های امام جعفر صادق (ع)
دوشنبه 19 مرداد 1388

از توصیه‌‌های امام جعفر صادق (ع)

   نوشته شده توسط: بهزاد    

در باب خوردن

1- مبادا چیزى را كه اشتها ندارى، بخورى، كه حماقت و ابلهى می‌آورد. جز به هنگام گرسنگى چیزى مخور؛

2- چون خواستى بخورى، از حلال بخور و نام خدا را ببر؛

3- به یاد حدیث رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) باش كه فرمود: آدمى ظرفى را پر نكرد كه شرّش از شكم بیشتر باشد، و چون ناچار باید بخورى، یك سوم شكم را براى غذا و یك سوم را براى نوشیدن و یك سوم دیگر را براى نَفَس كشیدن بگذار.

 

در باب بردبارى

1- كسى كه به تو گفت: اگر یكى بگویى، ده جواب خواهى شنید، به او بگو: اگر ده هم بگویى، یك پاسخ از من نخواهى شنید!

2- كسى كه تو را ناسزا گفت، بگو: اگر در آنچه می‌گویى راستگویى از خدا می‌خواهم كه مرا بیامرزد و اگر در آنچه می‌گویى، دروغگویى از خدا می‌خواهم كه تو را بیامرزد؛

3- هر كس تو را تهدید به جور و غَدَر كرد، تو او را وعده نصیحت و دعابده.

در باب دانش

1- هر چرا كه نمی‌دانى، از دانشمندان بپرس؛ و مبادا پرسش تو به آن منظور باشد كه آنان را در تنگناىِ جواب قرار دهى و یا آزمایش كرده باشی؛

2- و مبادا كه به رأى خود عمل كنى، تا می‌توانى راه احتیاط را از دست مده؛

3- از فتوا دادن بگریز؛ هم‌چنان كه از شیر می‌گریزى، و گردنت را پل پیروزى دیگران مكن.