تبلیغات
یادداشت‌های من - آغاز تاریخ جهانی
یکشنبه 18 مرداد 1388

آغاز تاریخ جهانی

   نوشته شده توسط: بهزاد    

ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند. آغاز تاریخ جهانی به معنای درست، از همان جاست.

 

هگل