تبلیغات
یادداشت‌های من - نصیحت دیگران و بی‌توجهی به خود
یکشنبه 4 بهمن 1388

نصیحت دیگران و بی‌توجهی به خود

   نوشته شده توسط: بهزاد    

آخر ای سنگ فسان تا كی آهن تیز كنی و خود نتوانی ببری

 

فرار از مدرسه، درباره زندگی و اندیشه ابوحامد غزالی

دكتر عبدالحسین زرین كوب، ص ۸۹ و ۸۸