تبلیغات
یادداشت‌های من - بازگشت نتیجه کارها به خود انسان
چهارشنبه 16 دی 1388

بازگشت نتیجه کارها به خود انسان

   نوشته شده توسط: بهزاد    

هرچه کنی به خود کنی                    گر همه نیک و بد کنی

 

این جهان کوه است و فعل ما ندا                   باز گردد این نداها را صدا