تبلیغات
یادداشت‌های من - گریه بر مرگ دوست
یکشنبه 18 مرداد 1388

گریه بر مرگ دوست

   نوشته شده توسط: بهزاد    

نقل است که یک روز [شبلی] یکی را دید، زار می‌گریست.

گفت: چرا می‌گریی؟

گفت: دوستی داشتم، مرد.

گفت: ای نادان! چرا دوستی گیری که بمیرد؟!

 

تذکره‌الاولیا