تبلیغات
یادداشت‌های من - عرفان غزالی
شنبه 12 دی 1388

عرفان غزالی

   نوشته شده توسط: بهزاد    

امام محمد غزالی

«از نام شراب، مستی؛ از نام نان، سیری؛ و از نام دوا، بهبودی پیدا نمی‏شود، از بحث و گفت‌وگو درباره حقیقت و سعادت‏ نیز آرامش و یقین و اطمینان پیدا نخواهد شد. باید برای حقیقت خالص شد و این با حب جاه و شهرت و مقام سازگار نیست.»

داستان راستان، جلد اول، داستان 72