تبلیغات
یادداشت‌های من - سنگ ببار
سه شنبه 10 آذر 1388

سنگ ببار

   نوشته شده توسط: بهزاد    

روزى معاویه یکی از اهل یمن را گفت: از شما نادان‌تر نبوده است (زیرا زنى بر آنان فرمانروایى داشته است) و او، به پاسخ گفت: نادان‌تر از قبیله من، دودمان تواند كه چون پیامبر خدا (ص) آنان را فرا خواند، گفتند: پروردگارا! اگر این بر حق است، از آسمان بر ما سنگ ببار! و نگفتند كه: پروردگارا اگر این بر حق است، ما را به‌سوى او هدایت كن!