تبلیغات
یادداشت‌های من - قضا و قدر
چهارشنبه 15 مهر 1388

قضا و قدر

   نوشته شده توسط: بهزاد    

امام صادق (ع): «لا جبر و لا تفویض و لكن امر بین الامرین»‏: «نه جبر در كار است و نه تفویض، بلكه چیزى است ‏بین این دو». یعنى، فعل در عین استناد به انسان، به خدا نیز استناد دارد. زیرا فعل از فاعل سرمى‏زند. در عین‌حال، چون فاعل و قدرتش مخلوق خدا است، چگونه مى‏تواند فعل از خدا منقطع گردد.

به‌عبارت دیگر، حول و قوه الهى در هر پدیده حضور دارد، مانند جریان الكتریسته در سیم برق كه از كارخانه برق سرچشمه مى‏گیرد، اما كلید را ما مى‏زنیم و چراغ روشن می‌‏شود. در این‌حالت، گفتن اینکه ما چراغ را روشن كردیم و یا اینکه روشنى لامپ از جریان برق است، درست می‌باشد.