تبلیغات
یادداشت‌های من - بر سر در خانقاه ابوالحسن خرقانی
شنبه 17 مرداد 1388

بر سر در خانقاه ابوالحسن خرقانی

   نوشته شده توسط: بهزاد    

بر سر در خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی نوشته شده بود

    هرکه در این سرا درآید نانش دهید        نانش دهید و از ایمانش مپرسید
چه آنکس که بدرگاه باریتعالی بجان ارزد   البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد