تبلیغات
یادداشت‌های من - از بیانات خواجه عبدالله انصاری
جمعه 6 شهریور 1388

از بیانات خواجه عبدالله انصاری

   نوشته شده توسط: بهزاد    

بدی را بدی کردن، سگ‌ساری است

نیکی را نیکی کردن، خرکاری است

بدی را نیکی کردن، کار خواجه عبدالله انصاری است