تبلیغات
یادداشت‌های من - تمنای اولیا از خدا
شنبه 31 مرداد 1388

تمنای اولیا از خدا

   نوشته شده توسط: بهزاد    

گر از دوست چشمت بر احسان اوست                تو در بند خویشی نه در بند دوست

 خلاف طریقت بود کاولیاء                                  تمنا کنند از خدا جز خدا


بوستان سعدی