تبلیغات
یادداشت‌های من - معنای کفر
دوشنبه 26 مرداد 1388

معنای کفر

   نوشته شده توسط: بهزاد    

لفظ کفر در اصل به معنی پوشاندن است و از این جهت به زارع (کشاورز) کافر گفته می‌شود، چون بذر را در زیر خاک پنهان می‌کند... پس معنی کفر همان پوشاندن و پنهان ساختن حق است، نه ندانستن و نشناختنش و کفران نعمت نیز مستور داشتن و به مقتضای آن عمل نکردن و شکر نگذاردن است. بنابراین باید گفت کفر هم در حقیقت همان کفران نعمت عظمای دیانت است که ایزد منان با مبعوث‌ساختن پیغمبر برای تبلیغ و تعلیم آن بر اهل ایمان منت نهاده است.

 

محمدتقی شریعتی، تفسیر نوین، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، تهران: 1374، ص 54.